Tên công trình : Lắp đặt cầu thang & lan can mỹ thuật

Địa chỉ : 47 Lý Thường Kiệt

Nội dung thực hiện

  • Gia công cầu thang hoa văn CNC
  • Lắp đặt lan can sắt nghệ thuật

Lắp đặt cầu thang & lan can mỹ thuật 4

Lắp đặt cầu thang & lan can mỹ thuật 5

Lắp đặt cầu thang & lan can mỹ thuật 6