Tên công trình : Lắp đặt lan can nghệ thuật – Bác Sỹ Khiêm

Địa chỉ : 10 Nguyễn Huệ, TP Huế

Nội dung thực hiện

  • Gia công & lắp đặt lan CNC + sơn tĩnh điện

Gia công lắp đặt lan can bác sỹ Khiêm 3

Gia công lắp đặt lan can bác sỹ Khiêm 4