Tên công trình : Lắp đặt cổng & mái hiên CNC

Địa chỉ : Thôn Ngọc Anh, Phú Thượng,Phú Vang,Thừa Thiên Huế

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt cổng & mái hiên CNC

Gia công lắp đặt cổng và mái hiên cnc 3

Gia công lắp đặt cổng và mái hiên cnc 4