Tên công trình : Khung kệ sắt áo quần

Địa chỉ : Công ty TNHH PNG tại Vincom Huế

Nội dung thực hiện

  • Khung sắt, giá sắt đặt hàng theo thiết kế

Gia công khung sắt shop áo quần 3
Gia công khung sắt shop áo quần 4