Tên công trình : Thi công công trình nhà chú Thiên

Địa chỉ : 64 An Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Nội dung thực hiện

  • Gia công lắp đặt khung hàng rào CNC
  • Lắp đặt cổng sắt hoa văn nghệ thuật

 

Thi công công trình nhà chú Thiên 3

Thi công công trình nhà chú Thiên 4