Tên công trình : Thi công cổng hoa văn & khung bảo vệ hàng rào

Địa chỉ : 5/14/16 Đoàn Hữu Trưng

Nội dung thực hiện

  • Gia công cổng hoa văn CNC
  • Khung bảo vệ hàng rào

Thi công nhà chị Lê Thị Thùy Tiên 4

Thi công nhà chị Lê Thị Thùy Tiên 5

Thi công nhà chị Lê Thị Thùy Tiên 6